Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:  Trợ Lý
 

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁNH TAY PHẢI CỦA CEO –  CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT TRỞ THÀNH CEO”

Khi nói đến sự thành công của một Doanh Nghiệp, người ta luôn nhắc đến một cái tên gắn liền với sự thành công của doanh nghiệp đó. Cái tên được nhắc không thể nào khác ngoài cái tên của vị Lãnh Đạo, vị Tổng Giám Đốc điều hành (TGĐ). Nhưng có một điều mà ít người biết đến, bên cạnh vị trí TGĐ luôn có sự hiện diện của người Trợ Lý TGĐ - “cánh tay phải đắc lực”. Nếu nói, không có người Trợ Lý giỏi thì các vị TGĐ khó lòng vươn đến thành công, nói như vậy cũng không phải là quá. Vậy, người Trợ Lý TGĐ là ai? Họ có vai trò quan trọng như thế nào? Vai trò của họ là gì?

Nếu vị TGĐ là một vị tướng thì người Trợ Lý TGĐ chính là vị quân sư. TGĐ là người suy nghĩ và vạch ra những hướng đi chiến lược, người Trợ Lý chính là người tiếp nhận, thấu hiểu, cố vấn, tham mưu và thực hiện chúng một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm được chuyện này, công việc đòi hỏi người Trợ Lý phải có khả năng làm việc độc lập, lên kế hoạch, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực công việc cao, có kiến thức sâu rộng, toàn diện trong nhiều lĩnh vực và nhiều môi trường kinh doanh khác nhau. Trong nhiều trường hợp, người Trợ Lý có thể điều hành Doanh Nghiệp hay xử lý các vấn đề phát sinh thay TGĐ khi TGĐ vắng mặt. Vai trò quân sư được thể hiện rõ nhất thông qua việc người Trợ Lý không chỉ thực hiện theo lệnh TGĐ mà tham mưu cho Tổng Giám Đốc về 4 nhóm công việc chính bao gồm: Chiến lược, điều hành, đối ngoại và các công việc đối nội dựa trên những kỹ năng và kiến thức có được.

Nói như thế, người Trợ Lý TGĐ có thể thay thế cho vị trí TGĐ? Xin thưa là không! Vai trò của người Trợ Lý là hỗ trợ cho TGĐ trong việc ra quyết định, hoạch định, thực hiện và kiểm tra giám sát. Giải thoát vị TGĐ ra khỏi công việc sự vụ hằng ngày, cung cấp thêm thời gian và sự tỉnh táo cho TGĐ để có thể nhìn xa trông rộng thông qua việc quan sát, tìm hiều thị trường, đối thủ… từ đó có định hướng mang tầm chiến lược cho công ty của mình.

Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ, tiếp xúc, học hỏi và cùng làm việc với vị TGĐ. Vậy có thể nói đây là một môi trường đào tạo gần như “tuyệt hảo” dành cho người trợ lý để được chia sẻ, được học hỏi, được trải nghiệm, được chiêm nghiệm cùng vị TGĐ mà không vị trí nào trong công ty có được. Đây cũng chính là cơ hội, là con đường ngắn nhất để thăng tiến lên một vị trí cao hơn, vị trí C.E.O.

(Nhóm chuyên gia cố vấn đào tạo của Pioneer)

Tags:  Trợ Lý