Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:
 

Nếu nhìn cục diện thời Tam Quốc theo con mắt của các nhà doanh nghiệp thì Khổng Minh là một “Trợ Lý” giám đốc điều hành chuyên nghiệp còn Lưu Bị là CEO. Giám đốc điều hành đề xướng chủ trương lớn còn triển khai thực hiện chủ trương đó là Trợ lý giám đốc điều hành.

“Trợ Lý” giám đốc điều hành- Khổng Minh đã khôn khéo đi từng bước từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao. Khi lực còn mỏng, sức còn yếu thì ông tiến hành liên kết, mượn vốn liếng của thiên hạ để gây dựng sự nghiệp.Khổng Minh – liên kết triệt để, vay mượn triệt để

Trong giới quan lại của triều đình nhà Hán lúc bấy giờ có bốn người chủ trương khôi phục lại nhà Hán, đó là Tào Tháo, Đổng Trác, Viên Thiệu và Lưu Bị. Nhưng chỉ một mình Lưu Bị là thành tâm khôi phục nhà Hán mà thôi còn lại ba người kia thì mượn danh nhà Hán để tiêu diệt nhà Hán. Nhưng Lưu Bị cả thế và lực đều yếu không có đất đứng chân, quân đội trong tay chỉ có vài vạn người nên phải nương nhờ Tào Tháo rồi lại phải nương nhờ Viên Thiệu. Chỉ đến khi được Từ Thứ phò giúp, Lưu Bị mới lấy được thành Tân Giã, lại đánh úp được Phàn Thành. Sự nghiệp của nhà họ Lưu tưởng đến đây đã xuôi chèo mát mái nhưng Tào Tháo dùng gian kế bắt mẹ Từ Thứ đưa về Hứa Đô, lại giả danh từ mẫu viết thư gọi Từ Thứ về với Tào Tháo. Vì để giữ tròn đạo hiếu mà Từ Thứ phải rời Lưu Bị nhưng vẫn nặng nợ với nghiệp khôi phục nhà Hán nên đi rồi lại quay ngựa trở lại tiến cử Khổng Minh với Lưu Bị. Ba anh em Lưu – Quan – Trương ba lần đến lều cỏ mới diện kiến được Khổng Minh. Việc này chứng tỏ vai trò của Khổng Minh đối với sự nghiệp của Lưu Bị lớn đến chừng nào. Phục hồi nhà Hán là chủ trương lớn của Lưu Bị nhưng thực hiện chủ trương này như thế nào thì Lưu Bị không biết. Cho dù có chủ trương đúng và có nhiều tướng giỏi như Quan Vân Trường, Trương Phi, Triệu Tử Long, sau này còn có thêm Hoàng Trung, Ngụy Diên. Tất cả đều là hổ tướng thời đó nhưng nếu không có Khổng Minh thì tất cả đều vô dụng. Khổng Minh là người biết cách biến chủ trương lớn của Lưu Bị thành hiện thực, biết lấy mảnh đất nào làm căn cứ chiến lược, biết tiến thoái tùy lúc, trong từng trận đánh cụ thể biết sử dụng bao nhiêu quân và biết cử ai chỉ huy. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, ta thấy Khổng Minh điều binh khiển tướng rất tài tình, khi thì dùng mưu của Quan Vũ, lúc thì dùng sức của Trương Phi, có lúc lại dùng kế khích tướng, khiến Hoàng Trung phải gắng sức lập công. Có Khổng Minh, sức mạnh của Lưu Bị được tăng lên nhiều lần, tài năng của các tướng được sử dụng đắc địa, vì thế mà phát huy hết khả năng của từng người để kết cục thì chia ba thiên hạ.

Trong tình thế không giữ được thành Tân Giã, Lưu Bị cùng mười vạn dân tháo chạy trong thế bị Tào Tháo truy đuổi ráo riết, Khổng Minh đã liên kết với Tôn Quyền ở Đông Ngô để cự nhau với Tào Tháo. Đó là cách giám đốc Khổng Minh mượn vốn của Đông Ngô để kinh doanh trong sự nghiệp chính trị của họ Lưu thời Tam Quốc. Trong trận đại chiến Xích Bích, Khổng Minh thực hiện liên kết triệt để, vay mượn triệt để, mượn quân của Tôn Quyền, mượn cả tướng tài của Đông Ngô là Chu Du và Hoàng Cái, mượn cả tên của Tào Tháo, mượn cả gió đông của trời để làm nên trận Xích Bích lừng danh trong lịch sử. Sau trận này, thế và lực của Lưu Bị đã khác hẳn và đó là điều kiện để Lưu Bị xưng vương trở thành Hán Vương.

Trợ lý – Cánh tay phải của CEO

Một doanh nghiệp dù có người điều hành giỏi đến đâu thì cũng không làm nên công chuyện gì nếu thiếu một đội ngũ nhân sự tài năng. Nếu CEO là một vị tướng thì người Trợ lý CEO chính là vị quân sư. CEO là người suy nghĩ và vạch ra những hướng đi chiến lược, người Trợ lý chính là người tiếp nhận, thấu hiểu, cố vấn, tham mưu và thực hiện chúng một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Công việc đòi hỏi người Trợ lý phải có khả năng làm việc độc lập, lên kế hoạch, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực công việc cao, có kiến thức sâu rộng, toàn diện trong nhiều lĩnh vực và nhiều môi trường kinh doanh khác nhau.

Nói như thế, người Trợ lý CEO có thể thay thế cho vị trí CEO? Xin thưa là không! Vai trò của người Trợ lý là hỗ trợ cho CEO trong việc ra quyết định, hoạch định, thực hiện và kiểm tra giám sát. Từ đó giúp CEO có thêm nhiều thời gian và sự tỉnh táo để có thể nhìn xa trông rộng thông qua việc quan sát, tìm hiểu thị trường, đối thủ… từ đó có định hướng mang tầm chiến lược cho công ty của mình.

Tags: