Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng

Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành:

"Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng với Setting Mind - Leading Life - Khóa học không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu mà với mục tiêu đem đến giá trị cho 10 triệu công dân Việt Nam đi tìm được câu trả lời của 34 câu hỏi lớn của cuộc đời ở mỗi con người. Nội dung được thiết kế dành riêng cho hai đối tượng khác nhau là Người đi làm và Sinh viên. Khóa học lần đầu tiên được tổ chức tại VN với ứng dụng phương pháp lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) nhằm mang đến cho người học sự thay đổi tư duy và để trả lời được 34 câu hỏi lớn trong cuộc đời tạo nên sự thay đổi hành vi theo ý muốn, giúp người học dễ dàng lựa chọn hành vi để đạt được mục tiêu của cuộc đời mình".

"Các khoá học như thế này rất... rất  ....rất cần cho nhiều người Việt Nam. Để Việt Nam thoát khỏi "vùng trũng" giáo dục rất cần những doanh nghiệp giáo dục lớn chung tay đưa những khoá học này đến với càng nhiều người càng tốt"