Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Vui lòng cung cấp thông tin chính xác để chúng tôi cấp bằng và xuất hóa đơn
Tên người đăng ký :
Ngày sinh :
v
Giới Tính :
Nam
Nữ
Tên Công Ty :
Chức Vụ :
Địa Chỉ Công Ty:
Ngành:
Mã Số Thuế:
Email công việc :
Email cá nhân:
Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax :
Di động :
Mô Tả :
Anh/chị biết khóa học qua:
Khóa học:
Khai GiảngLịch HọcThời LượngPhí Tham DựPhí Ưu ĐãiGiờ Học
Bắt đầu chiêu sinh từ 1/3/2014 1 giờ/tuần 24 giờ/6 tháng 50,040,000 35,000,000 Tuỳ vào giờ của học viên