Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:

Thạc sỹ Đỗ Kiên Trung


 I. Quá trình đào tạo:

Năm

Trình độ

Nơi học

Chuyên môn

2006

Cử nhân

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM

Triết học

2010

Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM

Triết học phương Tây hiện đại

2013

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM

Triết học phương Tây hiện đại

II. Những chứng chỉ đã được trang bị:

Năm

Chứng chỉ

Nơi cấp

2006

Writing a Syllabus

Center for Excellence in Management Development

2007

Writing and Using Cases for the Teaching purpose

Center for Excellence in Management Development

2007

Giảng dạy bậc đại học

Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Tp.HCM

III. Chuyên môn nghiên cứu và giảng day:

Năm

Chuyên môn

Nơi ứng dụng giảng dạy

2006 – nay

Triết học

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Trường Đại học Mở Tp.HCM

2010 – 2011

Tư suy sáng tạo – Creative thinking

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ

2008 – nay

Tư duy phản biện – Critical thinking

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Trường Đại học Mở Tp.HCM

Trường Đại học Hoa Sen

2009 – nay

Kỹ  năng mềm – Softskill

Trường Đại học Kinh tế Tài chính

2010 – nay

Kỹ năng giao tiếp – Communication skill

Kỹ năng thuyết trình – Presentation skill

Trung tâm đào tào và tư vấn quản trị ASK

2012 - nay

Kỹ năng giao tiếp – Communication skill

Viện Đào tạo Quốc tế ISB – Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

III. Các công trình đã công bố:

Stt

Công trình

Nơi xuất bản

Loại hình

Năm

1

Triết học Tân Thực dụng – NeoPragmatism

Nhà xuất bản Tri Thức

Sách chuyên khảo

2010

2

Richard Rorty với quan điểm chống thuyết đại diện

Tạp chí Triết học, số 04

Bài báo khoa học

2012

3

Về vai trò của Tư duy phản biện và những yêu cầu cho việc giảng dạy ở Việt Nam,

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 5

Bài báo khoa học

2012

4

Quá trình chuyển biến tư tưởng trong triết học tân thực dụng của Richard Rorty

Tạp chí Khoa học Xã hội, số 04

Bài báo khoa học

2012

5

Bước chuyển ngôn ngữ học trong triết học tân thực dụng của Richard Rorty

Tạp chí Khoa học Xã hội, số 07

Bài báo khoa học

2010

6

Những luận điểm xuất phát trong nhận thức luận của chủ nghĩa thực dụng

Tạp chí Nghiên cứu Con người và Xã hội, số 14

Bài báo khoa học

2006

7

Vấn đề thay đổi cách tư duy của một người làm thuê trong đội ngũ trí thức trẻ

Hội thảo khoa học quốc gia: Doanh nghiệp, Doanh nhân trẻ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tạp chí Cộng sản; Thành đoàn Tp.HCM; Hội Doanh nghiệp trẻ Tp.HCM.

Tham luận Hội thảo khoa học

2010

8

Striving teaching and learning method by using case study,

Hội thảo khoa học quốc tế: Striving for a better higher education in Vietnam, the 20th - 21st century milestones

Đại học Hoa Sen.

Tham luận Hội thảo khoa học

2008

9

Bàn về tính chủ động của cá nhân tham gia giao thông thoát khỏi sự ảnh hưởng của "tâm lý đám đông"

Hội thảo khoa học quốc gia: Xây dựng cuộc vận động “thanh niên với văn hóa giao thông.

TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban ATGT quốc gia.

Tham luận Hội thảo khoa học

2008

10

Sử dụng nguồn nhân lực trong nước góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm xã hội nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế toàn cầu

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố - HEPZA.

Tham luận Hội thảo khoa học

2007

IV. Quá trình làm việc:

Năm

Vị trí công tác

Nơi công tác

Địa chỉ

2006 – 2007

Nghiên cứu viên

Viện Nghiên cứu Xã hội Tp.HCM

149 Pasteur, Q3, Tp.HCM

2007 – nay

Giảng viên

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

279 Nguyễn Tri Phương, Q10, Tp.HCM

2009 – 2010

Tư vấn triển khai

Công ty cổ phần anhONE

E-Town1, 364 Cộng Hòa, QTB, Tp.HCM

 

Tags: