Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:

Thạc Sĩ: Hồ Ngọc

I.    Kinh nghiệm làm việc:

- Giám Đốc Phát Triển và Đào Tạo Nhân Sự của Công Ty Wanek Furniture Việt Nam

- Giám Đốc Trung Tâm Nguồn Nhân Lực tại Jabil Việt Nam

- Giám Đốc Phát Triển và Đào Tạo Nhân Lực tại TNT - Vietrans Express Worldwide

- Trợ Lý Giám Đốc Đào Tạo của Colgate Palmolive Việt Nam.

II. Kinh nghiệm giảng dạy:

- Quản trị nguồn nhân lực

- Kỹ năng thiết lập mục tiêu

- Kỹ năng đưa ra sáng kiến

- Lên kế hoạch và Quản lý thời gian

- Kỹ năng giao tiếp

- Bản đồ tư duy

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng trình bày

Tags: