Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:
 

Giảng Viên Hoàng Văn Thanh

· Tốt nghiệp MBA của Đại Học IMPAC - Hoa Kỳ năm 2008.

·  Hiện đang là Chủ Tịch kiêm CEO Công ty TNHH Huyền Thoại Núi (Mountain's Legend Co.ltd) – Thương Hiệu Cà Phê Chồn Legend Revived.

·  Giảng viên khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Mở Tp.HCM

 

Tags: