Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:

Giáo Sư: John Behzad

- Ông là giáo sư về tài chính và quản trị tại đại học California State University (USA)

- Có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dự án và giảng dạy cấp MBA và sau đại học tại Hoa Kỳ.

- Ông đã tư vấn trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, quản trị công nghệ và đào tạo giới chức điều hành. - Ông đã phục vụ với tư cách giám đốc của nhiều dự án trong ngành và của chính quyền, những học viện nghiên cứu và các tổ chức. 

- Từng là cố vấn cấp cao cho các tập đoàn Việt Nam và một số chương trình MBA quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

- Hiện tại ông đang là cố vấn đào tạo kiêm giáo đốc đào tạo của Pioneer.

- Thông tin chi tiết về các tập đoàn ông từng tư vấn, các tác phẩm phát hành và các buổi hội thảo quốc tế do ông thuyết trình vui lòng xem chi tiết tại đây. 
Tags: