Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:

Thạc sĩ: Phan Thanh Hùng

- Giảng viên Chương Trình M.B.A  ĐH Southern Columbia, ĐH.KHXHNV, ĐH. Luật. 

- Trợ lý thương mại tại Sứ Quán Hà Lan

- Phiên dịch dự án Sứ Quán Đan Mạch

- Trưởng đại diện Văn phòng Pakhuisoost

- Tổng Giám đốc Công Ty Phan Gia Hy Decorcraft 
Tags: