Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags: Giảng Viên 

 

Giảng Viên: Hồ Trọng Lai


1- Background:
- Kỹ sư cơ khí/ ĐHBK HCM
- Chuyên viên quản lý kinh tế/  Viện Quản lý Kinh Tế GTVT
- Giám đốc Điều hành./ Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Kinh Tế

2- Chức vụ kinh qua:
- Tổng Giám Đốc American Solution Group Corporation (USA)
- Giám Đốc Điều Hành Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đại Nam (Cambodia)
- Giám Đốc Điều Hành Công Ty TNHH QC Cơ Hội Vàng
- Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Rồng Thái Bình Dương (hoạt động đầu tư TC. BDS, siêu thị điện máy)

- Tổng Giám Đốc Công Ty CP Hoàn Vũ ( Media-> tổ chức Miss Universe 2008)
- Chuyên viên Ban dự án ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (dự án nâng cấp ngân hàng SH Bank)
- CEO Cty TNHH T&T HCM ( Thương mại ngành xe máy, siêu thị ĐTDD...)
- Giam Đốc phát triên kinh doanh Cty IKEA Pacific Asia ngành Gốm sứ. (Công Ty Đa quốc gia)
- CEO Công Ty Wisteria (Japan)
- CEO Công Ty Minh (Xuất Nhập Khẩu)
- Tổng Giám Đốc Công Ty Gốm sứ Sài Gòn Nhật Bản (SX và XK gốm sứ)
- Trưởng VP đại diện Cty Belforet (Nhật Bản)
- COO Công Ty LD Bosung Miền Đông

3- Chuyên môn:
- Chuyên viên  tái cấu trúc Cty.
- Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- Chuyên viên M&A.
- CEO chuyên nghiệp

Tags: Giảng Viên