Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng

Tên khóa học

Ngày khai giảng

Triển khai chương trình đặc biệt - Coaching Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

Bắt đầu chiêu sinh từ 1/3/2014

Khai Giảng Khóa 43 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

09/06/2014

Khóa Huấn Luyện "Setting Mind - Leading Life 23"

11 & 12/01/2014

Khai Giảng Khóa 43 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

17/03/2014

Khai Giảng Khóa 42 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

04/10/2013

Khai Giảng Khóa 41 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

29/07/2013

Khai giảng khóa 40 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

22/05/2013

Khai giảng khóa 39 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

04/03/2013

Khai giảng khóa 38 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

05/11/2012

Khai giảng khóa 36 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

06/07/2012

Khai giảng khóa 35 - Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao

15/06/2012

Khai giảng khóa 34 - Trợ lý TGĐ Chất Lượng Cao ngày 18/05/2012

18/05/2012

Khai giảng khóa 33 - Trợ lý TGĐ Chất Lượng Cao

16/03/2012

Khai giảng khóa 32 - Trợ lý TGĐ Chất Lượng Cao

27/02/2012

Khai giảng Khóa Huấn Luyện “Setting Mind- Leading Life 13" 24&25/03/2012

24&25/ 03/2012

Các bước lập chiến lược kinh doanh tổng thể - thực hành dự án thực tế

13/01/2011

Quản trị tài chính: Phân tích, hoạch định, kiểm soát, lập báo cáo và các phương án đề xuất lên CEO

30/12/2010

Chiến lược & quản trị chiến lược

08/01/2011

Kiểm soát nội bộ dành cho trợ lý

9/11/2010

Các bước lập chiến lược, công cụ đo lường hiệu quả marketing, hoạch định thông điệp truyền thông

14/12/2010

Quản trị rủi ro & quản trị sự thay đổi dành cho trợ lý

9/12/2010

Văn Hóa Doanh Nghiệp: “Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp”

4/11/2010

Hợp đồng thanh toán quốc tế + thực hành soạn thảo hợp đồng thanh toán quốc tế

07/12/2010

Luật cạnh tranh

02/12/2010

Luật sở hữu trí tuệ

04/12/2010

Luật lao động

30/11/2010

Luật doanh nghiệp

23/11/2010

Tư duy chiến lược & chân dung của người trợ lý C.E.O và CEO tiềm năng

26/10/2010

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc

28/10/2010

Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

25/11/ 2010

Quản lý thời gian và lập kế hoạch làm việc

02/11/ 2010

Kỹ thuật và tâm lý trong đàm phán thương lượng

25/12/2010

Nhóm kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp

16/11/2010

Chiến thuật phiên dịch cấp cao dành cho trợ lý và người phiên dịch chuyên nghiệp

26/11/2009