Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Đăng ký học
Khai GiảngLịch HọcThời LượngPhí Tham DựPhí Ưu ĐãiGiờ Học
13/01/2011 13-15- 18/1/2011 12 tiết/ 3 buổi 3.200.000(VNĐ) 18h-21h
Tags:

Mục tiêu:

- Cung cấp những kiến thức sâu rộng về tất cả hoạt động của các phòng ban của một doanh nghiệp

- Cung cấp những phương pháp tư duy tổng hợp doanh nghiệp đa chiều từ tài chính, marketing, nhân sự, sản xuất, rủi ro, hệ thống kiểm soát…

- Tư vấn, hướng dẫn cách viết một chiến lược công ty một cách chi tiết và cụ thể.

- Tạo cơ hội cho mỗi học viên trải nghiệm và đủ khả năng tự mình viết một chiến lược cho doanh nghiệp ở bất kỳ quy mô nào.

 

Đối tượng:

Dành cho những cá nhân có đam mê, mong muốn hiểu rõ về hệ thống và chiến lược của công ty và các cá nhân mong muốn trải nghiệm thực tế về cách viết một chiến lược 

 

Thời lượng:

3 buổi + 3 tuần thực hành dự án thực tế và thuyết trình trước hội đồng CEOs

 

Giáo trình:

Giáo trình là kết quả công trình nghiên cứu của các chuyên gia và giáo sư của PIONEER dựa trên các mô hình tư vấn chiến lược công ty của các tập đoàn tư vấn hàng đầu trên thế giới, kết hợp với kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn chiến lược tại Việt Nam chịu trách nhiệm đứng lớp giảng dạy.

 

Nội dung chi tiết:

1. Vision: Tầm nhìn – phương pháp đưa ra tầm nhìn thực tế

2. Mission: Sứ mệnh

3. Core value: Giá trị cốt lõi

-         Giá trị cốt lõi là gì?

-         Các bước thiết lập core value cho doanh nghiệp

4. Các phương pháp phân tích, xử lý và trình bày thông tin vĩ Mô (PEST)

5. Các phương pháp phân tích, xử lý thông tin vi mô:

-         Mức độ cạnh tranh ngành

-         Đối thủ

-         Khách hàng

-         Nhà cung cấp

-         Sản phẩm thay thế

6. Phân tích công ty theo mô hình: 4P + 2P’ + F + R dựa trên phương pháp S1WSW

-         Cách phân tích và xử lý thông tin từ báo cáo marketing

-         Cách phân tích và xử lý thông tin từ báo cáo nhân sự

-         Cách phân tích và xử lý thông tin hệ thống quy trình doanh nghiệp

-         Cách phân tích và xử lý thông tin từ báo cáo tài chính

-         Cách phân tích và xử lý thông tin từ báo cáo sản xuất…

-         Cách phân tích, xử lý và nhận diện rủi ro.

7. Các bước lựa chọn chiến lược theo mô hình: C-S-W-C-O-V

8. Chiến lược dài hạn

9. Giải pháp ngắn hạn

10. Thiết lập mục tiêu và phương pháp xây dựng KPI doanh nghiệp

11. Tiến độ và phân công

 

Case-study

12. Cung cấp mẫu chiến lược 

13. Thực hành dự án thự tế (3 tuần) - teamwork

14. Thuyết trình trước hội đồng CEOs.

15. Chuyên gia hỗ trợ, tư vấn làm các dự án sau khi kết thúc khóa học hoặc trong quá trình đi làm. 

 

Mọi dự án triển khai thực tế học viên cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia, vui lòng liên lạc địa chỉ sau để nhận được sự hỗ trợ:  tuvantrienkhai@trolygiamdoc.com

 

Đăng ký học
Tags: