Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Đăng ký học
Khai GiảngLịch HọcThời LượngPhí Tham DựPhí Ưu ĐãiGiờ Học
28/10/2010 28& 30/10/2010 8 tiết/ 2 buổi 1.200.000(VNĐ) 18:00 - 21:00
Tags:

Học phí:

Phí ưu đãi chỉ áp dụng 1 trong những điều kiện sau:

·         Đăng ký học nhóm từ 3 học viên trở lên.

·         Hiện đang là Trợ lý tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp. 

·         Đăng ký từ 3 khoá học trở lên

·         Đóng phí trước ngày khai giảng 1 tháng

 

Đăng ký học
Tags: