Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng

Địa chỉ: A8 Tower, 55 Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Tel:  (08) 3844 4349
Website : www.trolygiamdoc.com
Email : info@trolygiamdoc.com


Họ tên:
Công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Liên hệ: