Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:

Sau gần ba tháng của Khóa Đào Tạo Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao, cuối khóa các Học Viên có bài tập nghiên cứu về Dự Án Chiến Lược Kinh Doanh Tổng Thể của một doanh nghiệp tự chọn. Bài tập này nhằm đánh giá kiến thức và tư duy hệ thống chiến lược của các Học Viên sau khóa học. Bên cạnh đó, các Học Viên có cơ hội được tư vấn sâu hơn để áp dụng vào công việc thực tế từ các CEO hiện là Giảng Viên của Trường Đào Tạo Trợ Lý TGĐ Chất Lượng Cao PIONEER. Ngày 05/08/2013, Khóa Trợ Lý TGĐ Chất Lượng Cao K40 và K39 đã có một buổi thuyết trình bảo vệ đề tài Dự Án Chiến Lược Kinh Doanh Tổng Thể trước Hội Đồng CEO của PIONEER.

Buổi thuyết trình diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng với 4 dự án chiến lược kinh doanh được các Học Viên K40 và K39 chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự đầu tư rất nhiều. Các dự án của buổi thuyết trình được Hội Đồng CEO đánh giá cao về sự sáng tạo và nội dung rất chặt chẽ. Phần trình bày và phản biện của các Học Viên trong buổi thuyết trình cũng được đánh giá là rất ấn tượng.

Một số hình ảnh của buổi thuyết trình:  
Tags:

Các tin tức khác: