Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Tags:
 Vừa qua, ngày 06/01/2014, các Học Viên lớp Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao khóa K42 đã có buổi thuyết trình bảo vệ dự án cuối khóa trước Hội Đồng CEO – Giảng Viên Trường Đào Tạo Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chất Lượng Cao PIONEER với 07 đề tài Chiến Lược Kinh Doanh Tổng Thể được chuẩn bị và đầu tư rất kỹ lưỡng.

Các đề tài lần này của Khóa K42 được Hội Đồng CEO đánh giá tốt về mặt nội dung chuyên môn, suy luận chiến lược và cách trình bày thu hút, tự tin. Về phần phản biện đề tài, do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên việc trả lời các câu hỏi và chất vấn của Hội Đồng CEO cũng khá hiệu qủa và mang lại thêm những kiến thức thực tế mới cho các Anh, Chị Học Viên.

Một số hình ảnh của buổi thuyết trình:


Tags:

Các tin tức khác: