Trợ Lý TGĐ là vị trí “trên vạn người và dưới một người”, hằng ngày theo dõi, giám sát và nắm toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, người trợ lý luôn bên cạnh vị TGĐ,
Thông điệp gửi học viên và các đối tác lớn kinh doanh giáo dục cùng ngành: "Một khoá học có chất lượng tương tự tại thị trường Việt Nam có mức phí trung bình từ 04 - 08 triệu đồng. Riêng
Chi tiết thông tin tuyển dụng

Giảng Viên Cấp Cao

Để liên tục cải tiến và áp dụng các phương pháp đào tạo thực hành, PIONEER luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ của các giảng viên, chuyên gia tâm huyết vì một thế hệ sinh viên mới.

Điều kiện gia nhập đội ngũ giảng viên:

-          Kinh nghiệm làm lãnh đạo doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia.

-       Chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn quản lý doanh nghiệp.

-         Có khả năng chia sẻ và giảng dạy theo hướng tập trung vào thực hành

-         Có khả năng hướng dẫn và tư vấn triển khai các lý thuyết giảng dạy vào thực tế.

Nếu thật sự tâm huyết vì một thế hệ sinh viên mới, hãy nộp CV và cùng tham gia  đội ngũ của chúng tôi.

Ngày đăng tin :     7/24/2010 4:55:00 PM